Công ty CP Đầu Tư XD TTNT Long Phụng Phát đã đăng ký nhãn hiệu số 308149 ở Bộ Khoa học và Công nghệ – Cục Sở Hữu Trí Tuệ.

Chứng chỉ của trung tâm kĩ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2 về sản phẩm đồ gỗ nội thất tại Việt Nam chứng nhậnđạt tiêu chuẩn chất lượng sử dụng và không độc hại.

– Cửa gỗ công nghiệp:

– Cửa gỗ tự nhiên:

– Cửa sổ – cửa gỗ:

Writing a research paper can be a challenging process to get a PhD student writing a research proposal. The purpose of a research paper is to offer in support of the thesis of the pupil. If you are writing a research paper and have never employed a thesis guide before, it can be quite a confusing and stressful process. But if you follow the guidance below, you will be able to write a great research paper with assurance. Here is an established guide that will help you write a fantastic research paper.

src=”http://longphungphat.vn/upload/data/images/7(1).jpeg” alt=””>

Công ty CP Đầu Tư XD TTNT Long Phụng Phát đáp ứng được những tiêu chí khắt khe của Viện Nghiên Cứu Phát Triển Triển Tiêu Chuẩn Chất Lượng để trở thành Doanh nghiệp uy tín cung cấp sản phẩm chất lượng

Đây chính là động lực để Công ty không ngừng nỗ lực phát triển, mở rộng thêm mẫu mã sản phẩm đa dạng cung cấp cho thị trường trong nước.

Công ty CP Đầu Tư XD TTNT Long Phụng Phát được cấp chứng nhận hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2015 để đảm bảo rằng những sản phẩm đồ gỗ nội thất của chúng tôi hoàn toàn đáp ứng các yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia liên quan và được phép lưu thông trên thị trường.

Các sản phẩm của Công ty đều được thử nghiệm là đạt Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 16:2014/BXD.

Hồ sơ năng lực